SWEMON INFO Орогнол хүсэгчдийн банкны картын мэдээ
Оруулсан swemon Он сар 02 Mrz 2015 20:38
Цагаачлалын албанаас олгох мөнгөн тэтгэлэг банкны данс руу орох юм. Банкны картын тусламжтайгаар энэ данснаас мөнгө гаргаж болно. Банкны картаа цагаачлалын албанаас авах юм. Танд банкны карттай хамт хоёр тусгай кодыг хүлээлгэн өгнө.

PIN-код болон нүүц үг

Цагаачлалын албанаас банкны картыг олгоходта картын кодын (PIN-код) тухай мэдээ болон нууц үгийн тухай мэдээ бүхий хоёр дугтуй авна.  PIN-кодыг юм худалдаж авах, мөнгө гаргахадаа хэрэглэх юм. Нууц үгийг дансны үлдэгдлийг интернет буюу утасны ("talsvar") хэрэгслийн тусламжтайгаар харахадаа хэрэглэх юм.

Банкны картаа яаж хэрэглэх вэ?

Банкны картаар төлөх ч болно, мөнгө гаргах ч болно. Швед улс дахь Maestro гэдэг картыг төлбөрт хүлээн авах бүх дэлгүүрт энэ картаар төлөх болно. Юм худалдаж авах буюу мөнгө гаргахдаа түүнийгээ картын кодоор  (PIN-код) мөн гэж батлах хэрэгтэй.

Бэлэн мөнгийг авахын тул:

Дансныхаа үлдэгдлийг шалгах

Дансныхаа үлдэгдлийг ICA дэлгүүр, интернет буюу утасны хэрэгслийн тусламжтайгаар ("talsvar") шалгах болно. Дэлгүүрт бол банкны карт болон PIN-код хэрэгтэй болох интернет буюу утсаар ("talsvar") шалгвал мөн нууц үг хэрэгтэй болно.

Хэрэв картаа гээсэн бол

Хэрэв та банкны картаа гээсэн эсвэл түүнийг хулгайд алдсан бол картаа хаалгах ёстой. Картаа гээснийг мэдмэгцээ түүнийг шууд хаалгвал зохино. Яаж хаалгах вэ гэвэл:


Дэлгэрэнгүй
Цагаачлалын албанаас олгох мөнгөн тэтгэлэг банкны данс руу орох юм. Банкны картын тусламжтайгаар энэ данснаас мөнгө гаргаж болно. Банкны картаа цагаачлалын албанаас авах юм. Танд банкны карттай хамт хоёр тусгай кодыг хүлээлгэн өгнө.

PIN-код болон нүүц үг

Цагаачлалын албанаас банкны картыг олгоходта картын кодын (PIN-код) тухай мэдээ болон нууц үгийн тухай мэдээ бүхий хоёр дугтуй авна.  PIN-кодыг юм худалдаж авах, мөнгө гаргахадаа хэрэглэх юм. Нууц үгийг дансны үлдэгдлийг интернет буюу утасны ("talsvar") хэрэгслийн тусламжтайгаар харахадаа хэрэглэх юм.

Банкны картаа яаж хэрэглэх вэ?

Банкны картаар төлөх ч болно, мөнгө гаргах ч болно. Швед улс дахь Maestro гэдэг картыг төлбөрт хүлээн авах бүх дэлгүүрт энэ картаар төлөх болно. Юм худалдаж авах буюу мөнгө гаргахдаа түүнийгээ картын кодоор  (PIN-код) мөн гэж батлах хэрэгтэй.

Бэлэн мөнгийг авахын тул:

Дансныхаа үлдэгдлийг шалгах

Дансныхаа үлдэгдлийг ICA дэлгүүр, интернет буюу утасны хэрэгслийн тусламжтайгаар ("talsvar") шалгах болно. Дэлгүүрт бол банкны карт болон PIN-код хэрэгтэй болох интернет буюу утсаар ("talsvar") шалгвал мөн нууц үг хэрэгтэй болно.

Хэрэв картаа гээсэн бол

Хэрэв та банкны картаа гээсэн эсвэл түүнийг хулгайд алдсан бол картаа хаалгах ёстой. Картаа гээснийг мэдмэгцээ түүнийг шууд хаалгвал зохино. Яаж хаалгах вэ гэвэл:

Шинэ картыг авахын тул цагдаагийн газарт бичсэнөргөдлөө авч таны бүртгэсэн цагаачлалын албаны газарт явна уу.

Чухал мэдээлэл

Банкны дансны тухай мэдээлэл

Цагаачлалын алба таны банкны дансанд орлого хийхдээ ямар хэмжээний мөнгө оруулсны тухай тэтгвэрийн мэдээ явуулна.

Та өөрийн данс руу орлого хийж чадахгүй мөн түүнчлэн мөнгөний хувий нь авч чадахгүй.

Цагаачлалын алба таны данс руу төлбөр орж байх эсхийг харахын тул гэж буюу өөр зорилгоор таны дансыгшалгах эрх бүхий юм.

Källa: Migrationsverket